22.3.12

Μεγαλομήτορ - the remains of the day

Aνάγνωστερς, συγχωράτε την πολυήμερην απουσίαν μου, η οποία οφείλεται σε πολλούς και διαφόρους λόγους ένας εκ των οποίον η άφιξης της αγαπημένης ημών, αστείρευτης πηγής εμπνεύσεως γραφής ποστακίων Μεγαλομήτορος εκ νήσου Κύπρου μετα την συνοδείαν τεσσαράκοντα κιλών αντικείμένων προσωπίκης χρήσεως και χαλλουμίων παρασκευασμένων μετά γνήσιου αιγοπρόβιου γάλακτος.

(πάει μου η εγκύκλιος α;)

Που λάλειτε ήρθεν είδεν και απήλθεν. 
Εγω εφρόντισα να αποφύγω καφκάες με εναν πολλά κοινωνικόν τρόπον: επρόσφερα εργασίαν σε νεαρήν Ρουμάνα καθαρίστρια η οποία έκαμεν ώς τες πόρτες (εν εξερα ότι τες καθαρίζουμεν-γουάου!). Μεν νομίζεις όμως ότι η μεγαλομήτωρ πτοείται αλα Μαρί Αντουανέτ (κράτα το τούτον ως το τέλος του πποστ) εδήλωσεν ότι "αν δεν έσιει ξημαρισιές το σπίτιν θα καθαρίσω την αποθήκη!"
 Έφερεν του κόσμου τα πράματα, όπως πάντα βέβαια, το χάιλαιτ ήταν οι ρέγγες, εζήτησα μιαν ήρταν 5, εψησεν μιαν ο σιάολος πάνω σε παμπάτζιν βρέμενον με ζιβάνα.
Εχτός που καθάρισμαν αποθήκης το προγραμμα επεριείχεν τζιαι ψουμνισμαν. Πολλύν ψουμνισμαν. Την μιαν ημέραν 7 ώρες, την δεύτερην 5. Εννοείται ότι εγω έκαμνα διαλείμματα της μιας τζιαι των 2 ωρών για να αντέξω. Εχοντας προνοήσει ότι εννα με έσιει να κουβάλω του κόσμου τα πράματα εγόρασα της το λεγόμενον καρότσιν της γιαγιάς που εν μια ειδική τσέντα με τροχούθκια για ψουμνισμαν που βαστά ο κόσμος που α) εν σωννει τζιαι β)εν ζεί στην Κύπρο (τζιαι πάει παντου με το αυτοκίνητο).
Πάντως ωστι να φύει έταξεν του Αη Φανούρη 10 πίττες: μιαν το κινητόν, μιαν τα εισητήρια, μιαν το πορτοφόλιν...
Την ώραν που εν εκαθάριζεν/εμαείρευκεν/εψουμνιζεν ελάλεν μου: "άννοιξε τζείντο ίττερνε τζιαι εννα χάσω τους χαιρετισμούς", οπότε το σάουνττρακ των ημερών ήταν χαιρετισμοί τζιαι κυρήγματα -εξου τζιαι το εγκυκλιακόν μου ύφος.

Το πρόβλημαν ήταν ομως ότι η Μήτωρ εκατάφτασεν σε καιρόν παγετώνων. Πεγετώνων μεταξύ εμού τζιαι του Σιάολου. Όσον τζιαι να επροσπάθησα να της το κρύψω της αλούπας εκατάλαβεν το τζιαι εν τέλει εφτυσα της τα ούλλα, παρόλον το κίνδυνον να το πεί σε ούλλες της τες αρφάες, στον πάτερ της ενορίας τζιαι την κυρία Νίτσα του μπακάλλη.

Ούλλα τζιαι ούλλα όμως, εναν πράμαν εχτιμώ στην μεγαλομήρωρ. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης βάλλει στην άκρην την ορθόδοξην τζιχάτ τζιαι τα ους ο θεός (καλάν εν εσυνεζευξεν αλλά «έδωκες του τα κορασάτα σου πκιόν!» -για τήν μήτωρ ήμουν παρθένα ως τα 27 μού αλώπως)  παραδοσιακά της, τζιαι επιβεβαίωσεν με ότι ότι νομίζεις να κάμεις, αν θέλεις να του δώκεις κλότσον εγω είμαι πίσω σου, η ευτυχία σου εν το πκιο σημαντικόν για μένα. Ναι ναι, τζιαι εγω εσυγκινήθηκα τζιαι προς στιγμήν εξίασα ότι μου νεκατώννει τα βρατζιά μου για να τα σισταρίσει.

Κατα την διάρκειαν που λαλείς των παγετώνων είχα νεύρα τζιαι ήμουν πίκρισσα. Μιαν ημέραν που έκαμα εναν μικρόν διάλειμμαν που τον θυμόν για πκιάσω τα μοιρολατρίκα έτυχεν να είμαι μες το τρένον. Επκιαεν με το κλάμαν που λαλείς τζιαι είπα να μεν επιβαρύνω τους ξικακκατίζοντες συνταξιδιώτες τζιαι να χώστω στα σκάλια της πόρτας του τρένου για να κλάψω με την ησυχίαν μου. Μετά που 1 κουτί κλίνεξ, νας ήμουν μόνη μου μες την αγαπημένην μου μιζεριά ήρτεν έναν μωρόν, μια κορούα αλόπως τεσσάρων χρόνων εμπήξεν την φάτσαν της μπροστά μου τζιαι λαλέι μου «γιατί κλαιείιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιις;». Επαλάβωσα τζείντην ώραν τζιαι είπα της το πρώτον που μου ήρτεν:
 «πονώ την κοιλιάν μου». 
Είδε με με κατανόηση τζιαι έφυεν. Τόσον πολλά έφυεν η κκελλέ μου με την ετοιμολογίαν μου τζιαι σούπερ ιντερκάλτσιαραλ κομπετεντ απάντησην μου που μου επέρασαν ούλλα, μεν σου πω εγέλουν τζιόλας!

Μετά που κάμποσα αρτσιαλλίκκια εκ μέρους μου επέρασεν η κρίση (σχεδόν τέλλεια), το αποτέλεσμαν Ποστμπάμπυλον-Σιάολος 1-0. Όπως το πάρει κανέις βέβαια, γιατί ενω επήεννα μανικωμένη να του σύρω ψυχολογικά μολότωφ τζιαι να τον σύρω πόξω που την πόρταν με τα ππουρτού του,o Σιαολίν σαν άλλος Ελλην πολιτικός εκάλαρεν με επανάληψην του θρυλικού ελληνικού, πολιτικού μονοσυλλάβου «θα,θα,θαθα, θαθαθα».
Εν πάση περιπτώση, παρόλον που προς το παρών συνάει πόντους έχω τον στο δείν μου, τζιαι αν η αγωγή ππέσει έστω τζιαι για μιαν ημέραν που το κοσμιοτάτη στο κοσμία θα στείλω επιστολή στον κηδεμόναν του τζιαι θα τον αποβάλω δια παντός.

Η Μήτωρ παρόλον που ορκίστηκεν στον Αην Φανούρην να μεν σπουρτολοήσει τα καθέκαστα σε κανέναν εχτός που τον φάδερ, έφυεν της εναν «πάντως αγάπη μου –εντερ συμβουλή- είπαν το ούλλοι!»|

roaaaaaaaarrrr
ΠΟΙΟΙ ΟΥΛΛΟΙ  ΑΜΜΑ; ΠΑΛΕ ΕΣΠΟΥΡΤΗΣΕΣ ΤΑ;;;;;
Για έναν λεπτόν έμεινεν άφωνη, την τελευταίαν φοράν που έμειναν άφωνη για έναν ολόκληρον λεπτόν ήταν μιαν φοράν που ήμουν 17 χρονών τζιαι έχασεν 100 λίρες τζιαι ήρτεν να με ρωτήσει με τρόπον αν τες έπκιασα τζιαι είπα της «ναι αμμα... έθελα να σου το πω έσιει τζιαιρόν... φύλάω για να κάμω αλλαγήν φύλου».
Τελοσπάντων μέτα που εσυνήλθεν επήεν να τα σάσει:

«Όι αγάπη μου εν είπα ΤΙΙΙΠΟΤΕΕΕ,  εγω είπα σου:  –εντερ συμβουλή- είπεν το τζιαι ο παπάς σου».

Τελοσπάντων να το καταπκιώ τζιαι τούτον.

Σε γεννικές γραμμες εν ετσακκωθήκαμεν, εχτός που μιαν φοράν που εστρολιάστηκεν να παέι στην πόλη τζιαι εφόρησεν μια ζακέττα άσπρην που είσιεν πάνω έναν βαλσαμωμένο τροκτικό, μπόρει να ήταν τζιαι αλουπος τωρά που το λαλείς.... Η ζιακεττούα είσιεν στον έναν ώμον την κκελλέν του χτηνού με θκυο πέρλες για μμάθκια, το κορμίν έπκιαννεν ούλλον το ζυνίσιην τζιαι στον άλλον ώμον ήταν ο νούρος (άτζαπής ήταν ρακούν; Σάννα ήταν ριγε ο νούρος). 
Μόλις την είδα εφάρασα! Εχτός του ότι εν κολλά με τες πεοιθήσεις μου εφάνταστηκα σκήνην με την μεγαλομήτωρ κορδωτή και λυγιστή στην πόλη να την μουνταρίσκουν θκύο αχτιβιστές της ΠΕΤΑ, ο ένας να της σιωννώνει που πάνω εναν ττενεκκεν κότσιηνην πογιά τζιαι ο άλλος να βάλλει φόκον τον νούρον του τροκτικού!

Έγινεν μεγάλος καφκας ώστι να την πείσω να μεν πάρει τζιαι το τροχτικόν περίπατον.
Τα επιχειρήματα της ήταν ανεξάντλητα:
«Ιντα μπου μου λαλείς;;; Τούτη η ζακέττα εν κλας!»
«βράζει πολλά»
«στο παρίσιν φορούν τες!»
«ας τολμήσουν να μου κοντέψουν!»
τζιαι άλλα μάγκικα αλλά ευτυχώς εκέρδισα την μάχην τζιαι το τρωκτικόν έμεινεν έσσω να κάμνει παρέαν του κουνελλιού που το άλλον τρικόν.

τζι'ως πάρατζει....

27 comments:

 1. εκαρτέρουν το πως τζαι πως τούντο ποστ. Αποζημίωσες με. Η Μεγαλωμήτωρ εν παίζεται εν μορφή τέλος!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβως!! Εκαρτέρουν το πως και πως! Εν τζαι λία που ετράβησες τζαι εσυ η καημένη! Κουραγιο κορη....τουλαχιστον εκαμες το 1-0! :))))

   Delete
 2. Εν παίζεσαι. Είσαι οπως τη μπαταρία που εφορτίζετουν τζαι τωρά αποδίδει τα μέγιστα.
  Μπραβο βρα!

  ReplyDelete
 3. χαχαχαχα, έφυρες με. Εννά σταθώ στες ρέγγες. Οι οποίες εν πολλο-υπάρχουν στην Μεσόγειον τζιαι κατ'ακρίβειαν φέρνουμεν τες στην νήσον που τας Νορβηγίας. Δηλαδή, φέρνοντας σου ρέγγες η Μεγαλομήτωρ, φέρνει τες κοντά στην χώρα προέλευσης τους! Άτε, καλήν υπομονήν.

  ReplyDelete
 4. μάνα μου την μεγαλομήτωρ ρε..οι μανάδες πάντα καταλαβαινουν τα ούλλα ασχέτως αν τους τα πούμε ή οχι..

  ελπίζω να εξεπεράστηκε η κρίση και τα θα να γίνουν πράξεις..relationships are hard..θέλουν μεγάλο effort και compromises..

  ReplyDelete
 5. Όι άξιζεν η αναμονή!
  Κόρη το παιδί ψήνει σου ρέγγες πάς το παμπάτζι με τη ζιβάνα τζι εσύ στέλλεις τον; :p
  Ντάξει, αστειεύκουμαι, εν ξέρω τι εν η ιστορία, εν μιλώ!

  Κατά τα άλλα η μεγαλομήτωρ μόνο αστείρευτη πηγή έμπνευσης. Μοναδική! Χαιρετισμούς στο ίντερνετ πρώτη φορά ακούω πάντως! Σπουδαία, έκτακτα!

  ReplyDelete
 6. Κορη ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΣΑΙ! Ειμαι χαμαι φυρμενη τζι εγω τζι ο Γρουτος! Με τες πορτες που εν ηξερες οτι τες... καθαριζουμε!!!, με τους ξηκακκατιζοντες συνεπιβατες =ζ, με την απαντηση σου στην μιτσια, με ουλλον το ποστ!

  Αρκησες αλλα ΕΓΡΑΨΕΣ!

  Να ακουεις τες συμβουλες της μανας σου, αλλα μεν τες παιρνεις τοις μετρητοις, γιατι εσυ ξερεις καλυττερα :)

  ΧΧΧ

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. Epic post by ππππππποστ is epic!

  Το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι.. WHAT THE ACTUAL FUCK????? <--(εν link)

  ReplyDelete
 9. Τούτες οι μάνες! Πρέπει να τις εκπαιδεύουμε που νωρίς νομίζω. Ωραίο ποστ.
  Καλημέρα!

  ReplyDelete
 10. άξιζεν η αναμονή για την ανάρτηση... :ρ

  υ.γ. εν θα σου πω μακάρι να παν ούλα καλά, ενά σου πω να είσαι ευτυχισμένη... :) (ναι ξέρω εν πιο δύσκολο, αλλά εν τζαι το καλύτερο...)

  ReplyDelete
 11. thanks post μου, άπαιχτη όπως πάντα.... ίδια η μάνα σου!!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αχαχαχαχαχαχα! Έτσι εν οι μανάδες οι σωστές... σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμα τους. Μακάρι να σάσει ο Σιάολος σου. (Είδες τη μάνα, υποστήριξη όμως?)

   Delete
 12. τι να σχολιάσω τζαι τι να αφήκω πίσω που τούτο το ποστ.

  ReplyDelete
 13. Τζι είπουν σου άφηστου το μπλέϊζερ μονότοπα, ατού εσυ! :D
  All the breast με τη μάχη! Αλαβρά-αλαβρά όμως α!

  ReplyDelete
 14. Όταν διαβάζεις τέτοια ποστ και σκέφτεσαι τον εαυτό σου στην θέση της μάνας και όχι της κόρης...είναι λίγο ανατριχιαστικό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. xaxa τζιαι εγώ το ίδιο πράμα εσκέφτηκα!

   respect btw.

   Delete
 15. Aenima
  Ότι τζιαι να πω εν λλίον, ακόμα τούτα εννεν τίποτε. Αστείρευτη πηγή που τ’αλήθκεια!

  Πράς
  Ναι ναι, να δούμεν στο 2ο ημίχρονο ναμπον να γίνει...

  Τάτσα
  Είδες κόρη, το καλόν το πράμαν αρκεί να’ρτει!

  Μάριε
  Τούτες ήταν που την Σκωτία κατακρίβειαν, αλλά ναι πάλει ισχύει τούτον που λαλείς. Δαμέσα βρίσκω ρέγγα καπνίστη αλλά όι αλατισμένη, τζιαι ξέρεις οτι αμμέννεν λύσσα η ρέγγα εν αξίζει! Με την φασολάδα, ελιές μαυρες, κουλλούρι τζιαι κρόμμυον ήταν μέλιν!

  Ράνια
  Μάντα έφορτ; Κάποτε κάποτε εν κάτεργα! Θένξ πάντως, πέρκει σου βάλει φ΄τιν ο πλάστιξ μου

  Μούνλαιτ
  Ναι παιδί μου, που την πειραϊκήν εκκλησίαν ημίσιη!

  Γρούτα
  Τα σέβη μου στο σύζηγο καταρχάς. Τούτον με τες συμβουλές της μάνας έχω το υπ’οψιν! Χεχεχεχεχε

  Τούίστ
  Άχαχαχαχαχα εν 2 τ κολλημένα ρε. ΦανουρόπιτΤες όι Φανουρόπιττες

  Σμίλι...
  Αη φέιλτ ιν τρέινινγκ... να δω εσέναν οι κοράσες σου πως θα σε τρενάρουν!

  Νόνις
  Φέκκιου χρεντ!

  Κτηνό
  Αστά, έτσι εννα καταλήξω, ίδια η μάνα μου... α τζιαι πρέπει να πόσεξω τες διαστάσεις του κώλου μου που τα τωρά...

  Μάνα
  Ναι, ναι τζιαι εγώ είμαι άφωνη

  Ινβίκτους
  Εφαντάστεις τον Σιάολον με το πλέιζερ τζιαι την μήτωρ με την ζιακεττούαν με το βαλσαμωμένο παρέα;
  Τζίψι Κίνγκ εν κκούιν

  Δέσποινα
  Δηλαδή τι; Κατανοείς το καθάρισμαν αποθήκης οξά την ζιακεττούαν με το κοάλα;

  ReplyDelete
 16. ΑκκανούρηςMarch 23, 2012 at 11:28 AM

  Μόνο μην αισθάνεσαι άσχημα. Εν ούλλοι μας που έχουμε τα νεύρα μας. Με έτσι οικονομία τα χειρότερα έρπονται...

  Όταν είναι σπασμένα τα νεύρα μου, είτε μονομερώς (επειδή έτσι εξύπνησα ή ελείψαν τα χάπια μου) είτε μου τα έσπασε κάποιος άλλος (ο οποίος θέλει αλλά δεν δικαιούται) χρησιμοποιώ τη μέθοδο που μου έμαθε η ψυχολόγα μου. Οπότε:

  1. Μικρούς και εφικτούς στόχους (για να νιώθουμε καλά όταν τους ολοκληρώνουμε).

  2. Κκοντισιονινγκ συμπεριφοράς όπως του σιήλλου. Δηλ, είσαι καλό παιδί, πάρε ένα μπισκότο. Είσα κακό παιδί, δεν έχει μπισκότο.

  3. Άμεση δόση ηλιοφάνειας.

  4. Ξύλο με αγνώστους. Small joint manipulation, mouth fish hooking, eye gouging, genital stomping. Πάντα να σκέφτεσαι τι θα έκανε ο Tyler Durden.

  ReplyDelete
 17. (να μεν με ακούσει τζιαι εν μεγάλη αμαρτία τούτο που είπα)

  ReplyDelete
 18. Οι μάνες είναι όλες ίδιες! Μα έφερε σου 40 κιλά φαγιά;;; Θέλω!
  Περιττό να πω, πως είμαι Γερμανία με τον καλαμαρά φίλο μου και ετελειώσαν μου τα χαλούμια :(
  Υπομονή με το θέμα σας. Άμα αξίζει η σχέση και υπάρχει θέληση, θα τα καταφέρετε!

  ReplyDelete
  Replies
  1. χαλλούμια βρίσκεις -όχι παφίτικα όμως! :))))))))))

   Delete
  2. Ναι έπιασα από διάφορα, αλλά σαν της μάνας μου εν έχει!! ;p

   Delete
 19. έφυρες με!!
  ειδικά με το τρωκτικό ετρέχαν τα μάτια μου :-)))

  ReplyDelete
 20. Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαααα
  αναπνοή
  χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα
  αναπνοή
  ...ααααααααααααααααχ
  τελικά όλοι περιμέναμε τούτο το ποστ;έχει συνέχεια;(ναι ναι ναι!!!)

  Σίφουνας Μεγαλομήτωρ! Πού να κυκλοφορήσει έτσι στην Τετραγωνούπολη;
  Είδες όμως ρε Ποστ μου;τόσος πανικός (ναι,οι πόρτες καθαρίζονται!) και όμως η αγάπη εν αγάπη,ειδικά αν ο άνθρωπος εν θρήσκος και όχι θρησκόληπτος.
  Μακάρι να σου πάνε όλα καλά με τον Σαολίν,το καλύτερο για σένα.
  ...
  πολλά πολλά φιλιά

  ReplyDelete
 21. Κυρία ΌλσενMarch 23, 2012 at 6:20 PM

  Ευτυχώς δηλαδή που εν γουστόζικος τζαι πετυχημένος ο τρόπος που καταρρίπτεις την κουβέντα "νόου νιουζ ις γκουντ νιουζ" τζαι κάμνεις την "νόου νιουζ ις νιουζ με κλάματα" Ααχχ.. :S

  ReplyDelete

Βάλε τη μουστάρδα σου!