13.7.15

Τσιηψ λουβί με το κολοκούι με ειδικό πετσετάκι

Εφερα σου θκυό δώρα που την όμορφη σαρδηνία ανάγνωστερ, να μεν λαλέις ότι εν σε σκεφτουμαι! (ξέρεις ότι είσαι στες σκέψεις μου, τζι'ας χάννουμαι)


Ακου τσιηψ με γεύση καρμπονάρα! όι κολόκασι με το κρέας!

Τωρά ακολουθεί κάτι για τα πρητζιά σου ανάγνωστερ, τζιαι κάτι που θα σε κάμει να νιώσεις βαθκιά Μεσογειακός: θα σου κάμω εξτεντ την -ίσως νάκκον προβληματισμένη- ΅"κυπριακή ππλας κάτι" ταυτότητα σου, γιατί θα δείς ότι οι μάνα σου εν ενωμένη με τες μανάες της Μεσογείου με το ανμπρεηκαπολ μποντ οβ δε πετσετάκι κκαλτσιαρ:

Ναι, καλά εκατάλαβες με τα ιταλικά σου φίλε ανάγνωστερ. Εν για πουκάτω που το τηλέφωνο.
Εννα το αήκω να κάμει το εφφέ του.